Vielse


Fastsætte datoen og bestil tid hos kordegnen:

Dato og tidspunkt aftales i god tid med kordegnen. Normalt foretages vielsen af den af sognets præster, der har den følgende søndags gudstjeneste. For at blive viet i folkekirken skal mindst den ene af parret være medlem.


Før brylluppet kontaktes:

Folkeregister / ægteskabskontor i bopælskommunen. Her udstedes en såkaldt “prøvelsesattest”, der overfor præsten dokumenterer lovligheden af det påtænkte ægteskab. Prøvelsesattesten må ikke være mere end fire måneder gammel, når brylluppet holdes. Som grundlag for prøvelsesattesten udfyldes en blanket “ægteskabserklæring”, der kan hentes på www.borger.dk
Ansøgning om navneændring på bryllupsdagen sker via www.borger.dk.
Så snart prøvelsesattesten er udstedt, afleveres den på kordegnekontoret sammen med navn og adresse på to vidner, der skal være til stede ved vielsen.


Møde med præsten:

Den præst, der skal foretage vielsen, vil som regel være den præst, der har gudstjenesten den efterfølgende søndag.
Der aftales et møde, hvor I bl.a. aftaler salmerne og gennemgår ritualet. Vi synger efter Den Danske Salmebog eller tillæg hertil. Vielsesritualet kan findes bag i Den Danske Salmebog eller her på folkekirkens hjemmeside. Her finder du også vielsesritualet for par af samme køn.


Nyttige links:

Link til Kirkeministeriet: www.km.dk
Link til Ankestyrelsen: www.ast.dk
Link til Folkekirken: www.folkekirken.dk
Link til Borger.dk: www.borger.dk

 

Særlige forbehold


Musik:

Hvis man har særlige ønsker om musik til brylluppet, skal man kontakte organisten i god tid.


Pyntning:


Til alle bryllupper er der blomster på alteret. Ønsker man pyntning i kirkestolene kan man henvende sig til mailflower. De findes på hjemmesiden mailflower.dk, e-mail ellen@mailflower.dk eller på tlf. 86 74 06 77. De kender kirken og ved, hvad der kan lade sig gøre.


Fotografering:


Det er tilladt at fotografere før 1. salme og efter sidste salme. Det vil sige når bruden går op af kirkegulvet og når brudeparret går ud. Det samme gælder video optagelse.

Vi henstiller til, at der af hensyn til fuglene bruges fuglefrø i stedet for ris.