Fødsel


Fødsel:

Alle fødsler skal anmeldes til bopælssognets kordegnekontor. Anmeldelsen skal foretages senest 14 dage efter fødslen. Såfremt forældrene selv er født i Sønderjylland eller udlandet, skal der vedlægges fødsels- og navneattester samt evt. vielsesattest.


Registrering og anmeldelse af faderskab:

Du finder oplysning om registrering af et barns fødsel og om anmeldelse af faderskab på Kirkeministeriets borgerportal, på Ankestyrelsen og på www.personregistrering.dk.
Fra www.borger.dk kan I digitalt sende Omsorgs- og ansvarserklæring, hvis I begge har NemID eller I kan udskrive blanketten.


Nyttige links:

Link til Kirkeministeriet: www.km.dk
Link til Ankestyrelsen: www.ast.dk
Link til Personregistrering: www.personregistrering.dk
Link til Borger.dk: www.borger.dk