Attester og Navneændring


Attester:

Attester rekvireres ved personligt fremmøde på kordegnekontoret. Hvis du ikke har mulighed for at møde op personligt, kan attester bestilles via www.personregistrering.dk ved brug af NemId.

Fødsels- og navneattester for sønderjyder kan kun udskrives i Sønderjylland (de sønderjyske kommuners borgerservice).

Klik her for at finde ud af, hvilket sogn, du tilhører.


Navneændring:

Navneændringer behandles i dit bopælssogn. For borgere født i Sønderjylland i fødselsregistreringskommunen. På www.personregistrering.dk kan du finde oplysninger om navneændring. Du kan søge navneændring digitalt via www.borger.dk.

www.ankestyrelsen.dk kan du finde oplysinger om navneloven, lister over godkendte pige- og drengefornavne, samt en liste over frie efternavne.


Nyttige links:

Link til Personregistrering: www.personregistrering.dk
Link til Sogn: www.sogn.dk
Link til Ankestyrelsen: www.ankestyrelsen.dk
Link til Borger.dk: www.borger.dk