Menighedsplejen i Elsted sogn


Menighedsplejen
Formål

Ved de fleste gudstjenester i Elsted kirke samles der ind til menighedsplejen og midlerne er tænkt som støtte og hjælp til mennesker i Elsted sogn, som af den ene eller anden grund står med store økonomiske vanskeligheder.


Søg midler

For at i betragtning til hjælpen kan man henvende sig til sognepræsten. Præsten har selvfølgelig tavshedspligt.
Menighedsplejens midler anvendes også til sognets julehjælp.

Enlige forsørgere med børn har særlig prioritet.


Særligt op til jul kan det være vanskeligt at få økonomien til at hænge sammen, fordi der på den tid af året er særlige forventninger.

Derfor uddeler Elsted menighedspleje hvert år lige før jul nogle midler til værdigt trængende familier i Elsted sogn.

Der er tale om penge, som er samlet ind i kirken ved gudstjenesterne i årets løb og tillige af årets konfirmander, der med salg af flotte høstkurve har bidraget væsentligt til menighedsplejens midler. Lions Club Lystrup donerer desuden hvert år til jul et antal kasser med god julemad.

Det er præsternes opgave at fordele hjælpen og kasserne med julemad blandt de familier, der har søgt om julehjælp. For at kunne komme i betragtning er det en forudsætning, at man udfylder en ansøgning, som kan afhentes hos kordegnen eller downloades her nedenfor.

Ansøgningen afleveres til kordegnen eller sendes til Elsted Kirke via email: elsted.sogn@km.dk eller via brev til kordegnekontoret, Elsted Kirkeplads 1, 8520 Lystrup.

Kordegnekontoret har tlf. 86226812. Kontakt evt. sognepræst Iben Vinther Nordestgaard, hvis du har spørgsmål — tlf. 24402384.

Ansøgerne får besked lige inden jul med oplysning om, hvornår vi vil komme forbi med de tildelte midler (penge og/eller mad).

Ansøgningsfristen er 12. december 2016

Download “Ansøgningsskema til julehjælp” Julehjælp-ansøgningsskema.pdf – Downloadet 265 gange – 178 kB