Børnekor i Elsted kirke


Spirekoret:

Spirekoret er for piger og drenge i 1. og 2. klasse, som gerne vil synge, lege og lære at bruge stemme, krop bevægelse og rytmer i et kor. Første øvegang i sæson 2016/2017 er tirsdag den 23. august kl. 15.30-16.20 i Elsted Sognegård. Spirekoret vil i løbet af året være med til at synge ved små koncerter i sognegården og ved gudstjenester i kirken.


Pige-drengekoret:

Pigedrengekoret er for 3-6. klasse, og vi varmer krop og stemme op, klapper rytmer og synger sange på forskellige sprog. Herudover synger vi salmer, kanons og lette flerstemmige korsange. Første øvegang i sæson 2016/2017 er torsdag den 25. august kl.15.30-16.30/16.45 i Elsted Sognegård. Pigedrengekoret vil i løbet af efteråret og op til jul medvirke ved koncerter i sognegården og i kirken til gudstjenester. De ældste, øvede korsangere kan blive aspiranter til kirkekoret under ledelse af organisten Janos Ferenczi.


Korene øver hver uge på nær uge 42. Sidste mødegang i 2016 er i uge 50

Har det fanget din interesse, bedes du sende en mail til korleder Ingrid Oberborbeck på ingrid.oberborbeck@gmail.com.