Børnekor i Elsted kirke


Syng med i Spirekoret

Spirekoret  ved Elsted kirke modtager gerne nye piger fra 1. og 2. klasse.

Kortimen er hver tirsdag kl. 15:30 – 16:30 i sognegården. Vi leger med stemmen og kroppen, bliver bevidste om toner og klange, klapper rytmer, bevæger os til sang og oplever glæden ved at synge sammen. Vi synger både kendte sange og salmer og lærer nye.

Spirekoret synger  ved forskellige arrangementer både i kirken og i sognegården i løbet af foråret, både alene eller sammen med pigekoret.

Det koster 100 kr. per sæson at synge i koret. Vores næste kortime er kommende tirsdag d. 9.januar kl. 15:30, forældre  er  velkommen til at være med.

Kontakt  snarest korleder Ingrid Oberborbeck
tlf. 86221204 og 26806244, eller ingrid.oberborbeck@gmail.com

 


Pigekoret:

Pigekoret er for piger fra 3.-5.klasse synger om torsdagen kl. 15:15 – 16:15. Fortsættere fra sidste år samt evt. nye piger er velkomne. I pigekoret arbejder vi med stemmelege, bevægelse og danse. Desuden med spændende sange fra forskellige tider, salmer og lette flerstemmige rytmiske sange. Også kanons er på repertoiret. Pigerne øver sig i at synge solo eller som duo.

Første øvegang i 2018: Torsdag d. 11. januar


Jeg ser frem til mange glade medsangere til begge kor. Korene bliver inviteret til at synge ved små koncerter, ved kirkens børnegudstjenester og festlige arrangementer i sognegården. Korene er i foråret med til at synge ved Åben Himmel-koncerten den 15. juni.

Det koster 100 kr. pr. sanger og sæson at være med i spirekor/pigekor. Interesserede kan henvende sig til korleder Ingrid Oberborbeck ingrid@elstedkirke.dk