Børnekor i Elsted kirke


Spirekoret:

Spirekoret for børn fra 1. og 2.klasse synger om tirsdagen kl. 15:30 – 16:30 i sognegården. Første gang er tirsdag d. 15. august i sognegården. Forældre er velkomne til at være med den første gang. Vi laver sjove krops- og bevægelseslege, varmer stemmerne op på mange måder og synger kendte og nye sange. Det vigtigste er at have det sjovt med rytmer i kroppen og at lege med lyde og toner. Gennem sang, leg og bevægelse øver vi os i at synge som et kor. Vi synger om årstiderne, lærer nye sange, salmer og enkle danse. Alt synges udenad.


Pigekoret:

Pigekoret er for piger fra 3.-5.klasse synger om torsdagen kl. 15:30 – 16:30. Første gang er torsdag d. 17. august i sognegården. Fortsættere fra sidste år samt evt. nye piger er velkomne. I pigekoret arbejder vi med stemmelege, bevægelse og danse. Desuden med spændende sange fra forskellige tider, salmer og lette flerstemmige rytmiske sange. Også kanons er på repertoiret. Pigerne øver sig i at synge solo eller som duo.


Jeg ser frem til mange glade medsangere til begge kor. Korene bliver inviteret til at synge ved små koncerter, ved kirkens børnegudstjenester og festlige arrangementer i sognegården. Korene er også med til at synge ved den kommende adventsgudstjeneste i december. I november 2017 skal pigekoret sammen med nabokirkers kor synge ved en koncert med Sigurd Barrett. Det koster 100 kr. pr. sanger og sæson at være med i spirekor/pigekor. Interesserede kan henvende sig til korleder Ingrid Oberborbeck ingrid.oberborbeck@gmail.com