Babysalmesang i Elsted kirke


Babysalmesang er for forældre med babyer, som i starten af forløbet er mellem 6 uger og 6 måneder gamle. Musikpædagog Ingrid Oberborbeck står for babysalmesangen.

Forløbet foregår i kirken og strækker sig over 10 gange. I vinteren/foråret 2018 begynder to nye babysalmesangshold.

Mandagshold:
Første gang er mandag d. 5. februar kl. 9.30, og sidste gang bliver mandag d. 30. april . Der er stadig ledige pladser på holdet.

Fredagshold:
Første gang er fredag d. 26. januar kl. 9.30, og sidste gang bliver fredag d. 13. april. Dette hold er booket.

Ved spørgsmål kontakt Ingrid Oberborbeck på e-mail ingrid@elstedkirke.dk

På grund af begrænset deltagerantal er tilmelding nødvendig. Der er plads til maks. 7 babyer og deres voksne efter først-til-mølle-princippet. Tilmelding hos kordegn Christina Nielsen via e-mail: elsted.sogn@km.dk eller pr. tlf. 86 22 68 12 (man-ons, fre kl.10-13, tors kl. 16-18).

Alle tilmeldte modtager et velkomstbrev fra Ingrid med de nødvendige informationer.


 Hvad er babysalmesang:

Babysalmesang er et tilbud til forældre med små børn, som er 6 uger – 6 måneder gamle. Et forløb varer 10 gange og strækker sig over ca. 3 måneder. Det er spændende at opleve kirkerummets akustik og særligeform. Unge forældre oplever tryghed ved at bevæge sig sammen med deres lille barn i kirken.

Ingrid Oberborbeck fortæller:

“Bløde tæpper på gulvet er udgangspunktet. Her tages kontakten i rundkredsen, jeg synger og spiller en salme på blokfløjten, vi synger alle navne og øjenkontakten skabes; vi svarer på babyernes lyde. Vi gynger til sangen siddende i den trygge rundkreds, med børnene i favnen eller liggende på de bløde tæpper. Et roligt tempo, mange gentagelser og vekslende toneleje ved gentagelsen præger vores sang. Vi vandrer syngende med babyerne i favnen rundt i kirkerummet. Vi danser mellem bænkene, mange salmer er dejlige at bevæge sig til og nynne med på. Så får babyerne mulighed for at mødes i en cirkel og ”snakke” og lave lyde sammen. Den syngende vandring får en pause, alle sætter sig i kirkebænkene med babyerne i favnen. De voksne hviler arme og ryg. Vi synger et vers af en kendt salme, f.eks. “Spænd over os dit himmelssejl”. Babyerne smiler, spjætter og sparker og bryder ofte ud i de herligste pludrelyde og -sange. Forældrenes egne sangideer og forslag kan også komme til deres ret. Til sidst vender vi syngende tilbage til tæpperne. Farvede tørklæder fanger blikkene, de flyver som fugle til “Alt hvad som fuglevinger fik” , som skyerne i vinden eller sommerfugle, mens der synges sang fra årstiden. Til sidst er der helt stille. Samværet og glæde klinger ud, og mødrene kan ammer deres børn eller snakke stille sammen, mens børnene pludrer eller er faldet i søvn.

Jeg oplever det musikalske samvær med de små børn og deres forældre i kirken som en lykkelig kombination af flere elementer: kirkens enestående akustik og salmetradition står til rådighed for unge forældre, som ofte ikke er vant til at synge eller færdes i kirken. De oplever deres barns store modtagelighed og glæde ved sang, stemning og kontakt. Babyerne reagerer på de voksnes aktiviteter med glade stemmelyde, smil, ivrigt fægtende arme, spark og hop. Sådan danser og synger de små med på deres egen måde. Det virker igen bekræftende på de voksne, som derved lettere overvinder eventuelle sanglige hæmninger og således får en dobbelt gave. Det er dejligt, at kirken giver mulighed for et så livsbekræftende samvær!”