Bliv medlem!

Årligt kontingent
Kr. 250,- pr person
Kr. 400,- pr par

Indmeldelse i foreningen kan ske ved henvendelse til kassereren Anni Himmelstrup på tlf. 8622 4297 eller ahimmelstrup@mail.dk

Kontakt Kunstforeningen 8520

Kunstforeningen 8520
c/o Merete Darling
Kildehaven 50
8520 Lystrup
tlf. 8622 6680
meretedarling@privat.dk