Kommende udstillinger


Kunst i sognegården –  januar -marts 2018:

Elsted Menighedsråd er stadig interesserede i  at have kunst på væggene i sognegården, så fra 1. januar 2018 har  menighedsrådet lavet en aftale med en flok frivillige om at booke kunstnere, hjælpe med ophængning og nedtagning osv. Under navnet ”Kunst i sognegården” vil der fra 2018 holdes ferniseringer, der som regel vil ligge på søndage lige efter gudstjenesten, og udstillingerne vil være åbne, når der er nogen i sognegården – bortset fra i undervisningssituationer, ved begravelseskaffe og andre aktiviteter.

Første udstilling  og fernisering, som afholdes af “Kunst i sognegården”, foregår søndag d. 14. januar  2018 umiddelbart efter gudstjenesten, hvor vores lokale kunstner Bodil Gardner vil udstille sine flotte billedtæpper. Læs mere her.

Gardner Ancient sunlight 58Hx59W

Bliv medlem!

Årligt kontingent
Kr. 250,- pr person
Kr. 400,- pr par

Indmeldelse i foreningen kan ske ved henvendelse til kassereren Anni Himmelstrup på tlf. 8622 4297 eller ahimmelstrup@mail.dk

Kontakt Kunstforeningen 8520

Kunstforeningen 8520
c/o Merete Darling
Kildehaven 50
8520 Lystrup
tlf. 8622 6680
meretedarling@privat.dk