Bibelkredsen


Formål: 

Bibelkredsen er for alle, der ønsker at mødes i et mindre fællesskab i kirken med det formål at dele kristenlivet og studere Bibelen sammen.

Har du lyst til at vide mere, så kontakt da sognepræst Iben Vinther Nordestgaard på tlf. 24 40 23 84 eller på mail: ivn@km.dk


Tid og sted  –  forår 2018:

Tirsdag d. 23. januar kl. 15.00-17.00 i mødelokalet i Elsted Sognegård

Tirsdag d. 20.februar kl. 15.00-17.00 i mødelokalet i Elsted Sognegård

Tirsdag d. 20. marts kl. 15.00-17.00 i mødelokalet i Elsted Sognegård.

Tirsdag d. 17. april kl. 15.00-17.00 i mødelokalet i Elsted Sognegård.

Tirsdag d. 22. mak kl. 15.00-17.00 – privat


Temaet  for de  første 3  mødegange:

Ganske vist har vi læst hele bibelen løbet af de sidste 25 år, men vi er ikke nemme at stoppe. Vi har
nu læst et meget spændende skrift kaldet Didake eller de apostolske fædres lære. Det handlede om, hvad der skete i nogle menigheder i det 2. århundrede.

Nu springer vi hundrede år frem i tiden og læser Thomasevangeliet. Thomasevangeliet var blandt de koptiske skrifter der blev fundet i Nag Hamadi i 1945 ved et mærkeligt tilfælde. Der var forsvundet nogle dyr for hyrder i området. De fandt dem i en hule, men her fandt de også et helt bibliotek i store lerkrukker. De solgte dem til antikvitetshandlere i Jerusalem, og her så en amerikansk forsker dem. Der var her ved krigsslutningen meget, der skulle tages hensyn til. De store lande kunne ikke uden videre sætte sig på
fundet. Derfor fik en purung dansk forsker Sørens Giversen mulighed for at komme på banen. Thomasevangeliet har været kendt inden, da nogle af kirkefædrene skriver om det, men det blev først set og kendt ved fundet i Nag Hamadi. Det er meget anderledes end de evangelier, vi kender fra det nye testamente. Vi bevæger os ind i et helt andet land, hvor erkendelsen sættes over troen.

 

 

Kontaktperson

  • Iben